S__15581284

陳淨

陳淨

【教學擔綱】

數學、自然、打擊樂、戲劇

【興趣專長】

自然生態、音樂

【學經歷】
實踐大學家庭研究與兒童發展學系 畢業
甘樂誌 專案編輯
弘觀少林武道館 教練
桐溪自然遊戲場 教師
通泉草幼兒園 教保員
之道學習 教師
教育部美感教育扎根計畫 專案助理